Welkom bij "Asset Reliability Advice"

Betrouwbare machines en productie is onze passie

Betrouwbaarheid van Machine installaties in de ruimste zin van het woord begint bij een gedegen structuur en cultuur met:

 • de juiste organisatie en processen
 • correcte en gedetailleerde machine informatie
 • inzicht hoe kritisch processen en machines zijn tov veiligheid, milieu en productie
 • bepaling welke onderhouden strategie belangrijk is om het process of de machine te laten doen wat verwacht wordt 
 • een goed onderhouden technisch magazijn met alleen de juiste artikelen, dus niet te veel of te weinig maar de juiste onderdelen voor de juiste machines
 • feedback van alle bovenstaande proces stappen om een continue verbetering cirkel te onderhouden

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met "Info@AssetReliabilityAdvice.nl"

Proces vs Project aanpak.
Bovenstaande stappen worden veel als een project gezien, eerst informatie verzamelen, dan de juiste onderhoud strategieën toevoegen en dan is het project afgelopen. Dus met een begin en een eind.

ECHTER, om de echte toegevoegde waarde van machine en process betrouwbaarheid binnen te halen is in bijna alle gevallen een cultuur omslag nodig, dus een gedragsmatige aanpak (cultuur) waarbij niet alleen de eigen taken (silo denken) maar juist het einddoel leidend is in alle stappen, van uitvoerenden tot aan het management.  Hieronder een aantal van deze process stappen welke allemaal een link naar elkaar hebben en waarbij alleen de juiste combinatie uiteindelijk de juiste resultaten zal geven.
(op de volgende pagina's staan meer details)    

Organisatie en processen.

In een organisatie is het belangrijk de juiste processen vast te leggen. Het gaat dan met name om:

 • Verantwoordelijkheden, bijv wie is de "Asset Owner", wie beheert budget, etc
 • Rapportage lijnen
 • Welke tools zijn of dienen beschikbaar te zijn

Process/Machine informatie

Voordat een juiste onderhouden strategie bepaald kan worden is het van belang te weten:

 • Welke processen bepalen de productie capaciteit
 • Welke machines in bedrijf, welke technisch informatie beschikbaar
 • Zorg dat ALLE machines die onderhouden moeten worden meegenomen worden, dus ook bijv liften, takels etc.

Risico bepaling,

Wat zijn de consequenties wanneer een process of machine faalt, mogelijk op gebied van veiligheid, milieu, klanten, kosten en productie capaciteit.

Naast consequenties dient ook het risico en de mogelijke vroegtijdige detectie van dit falen meegewogen te worden.

Onderhouds stratgieen

Op basis van voorgaande stappen dient aan elke machine een toegespitst onderhouden plan/strategie gekoppeld te worden. Dit inclusief taak, interval en verwachte kosten.

Belangrijk is om niet te weinig maar ook niet teveel onderhoud te doen. Beslissen om geen onderhoud te doen is ook een plan of strategie


Feedback Processen

Alle voorgaande zaken verliezen hun waarde indien er geen duidelijke terugkoppeling is, zoals:

 • Machine aanpassingen in de technisch informatie (CMMS?)
 • Uiteindelijk resultaat van voorbereid werk terug naar werk voorbereiding
 • mogelijke issues met reserve onderdelen terug naar magazijn verantwoordelijke
 • Deze, en meer terugkoppel loops zijn van essentieel belang voor een verbetering traject en daardoor kosten reductie.

Technische magazijnen

Het is van groot belang om de juiste onderdelen voor de gewenste onderhouden plannen op tijd beschikbaar te hebben. Daarnaast ook voor onderdelen die van belang zijn voor hoog kritische machines. 

Dit kan betekenen dat de onderdelen op uw voorraad liggen maar ook een afspraak met de leverancier op een "just in time" levering of zelfs op voorraad bij de leverancier. Dit kan veel kosten besparen.

Realiseer dat technisch magazijn voorraad "dood kapitaal" is en niet gebruikt kan worden voor andere doeleinden (zoals productie uitbreiding) 

Inkoop tbv technische magazijnen

Ook inkoop tbv de technische magazijnen en reserve delen heeft een belangrijke bijdrage in het totale betrouwbaarheid systeem, zoals:

 • Contact met leveranciers, ontwikkelingen op de  markten ivm prijs ontwikkelingen reserve delen en vergelijk tussen leveranciers.
 • Onderhouden eventuele prijs afspraken met leveranciers, lopende en nieuwe contracten.
 • Overleg met gebruikers over aantallen reservedelen en bestel hoeveelheden.
 • Bijhouden van levering termijnen, vooral indien er een focus komt op "just in-time" leveringen is het van belang dat de onderdelen dan ook op tijd geleverd worden.